Lajmet e fundit

Gallery

 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova
 • Geo & Land Kosova

Aplikacione ne Web GIS

                               

ü  Zgjidhjen e çështjeve në agrikulturë bazuar në Web GIS:

1.     
Sistemi për menaxhimin e kadastrit te vreshtave (Web GIS aplikacion)
2.      Sistemi i regjistrit ne hortikulture (Web GIS aplikacion)


ü 
WEB Map applications:

1.     Krijimi i kabinetit të GIS-it për qeveritë lokale (GIS cabinet)
2.     Sistemi i bazuar në GIS për menaxhim të tokave

ü 
Zgjidhje të ndryshme bazuar në GIS

1.      
Sistemin kadastral

 

 

Projektet

a) Mirëmbajtja, zgjerimi dhe përforcimi i kadastrit të vreshtave dhe industrisë së verës në Republikën e Kosovës

b) Hartimi i Planeve Menaxhuese për Pyjet

c) Zhvillimi i aplikacionit të bazuar ne Web GIS per Sistemin e Regjistrit te Fermerëve

d) Rekonstruimi i kadastrit ne 5 zona kadastrale

e) Rianketimi i pronave te paluajtshme ne Kosovë për arsye tatimore

f) Zhvillimin  e regjistrit shtetërorë për vreshtarinë dhe verën në Kosovë në bazë të Ligjeve të BE-së për tregun e verës

g) Krijimin e kadastrit të vreshtave për Komunën e Rahovecit

h) Krijimin e regjistrit shtetërore për hortikulturën në Kosovë

i) Digjitalizimi i operatit kadastral për zonën kadastrale Peje

j) Krijimi i GIS kabinetit për institucionet komunale në Pejë

k) Vendosjen e pikave gjeofizikale në Prishtinë dhe Mitrovicë (GPS)

l) Matjet e tunelit në kompleksin mineral në Drazhnje